Slovinsko viněta

Elektronické dálniční známky pro Slovinsko:


 


Elektronická známka Slovinsko je moderní způsob placení silničního mýtného pro motorová vozidla s celkovou povolenou hmotností do 3500 kg. Základní vlastnosti elektronických   viněty se od klasické viněty v podobě samolepky příliš neliší. To znamená, že při nákupu elektronických   dálniční známku získáváte právo používat všechny dálnice a rychlostní silnice ve Slovinské republice po dobu platnosti elektronické dálniční známky a mýtné se neplatí na základě ujeté vzdálenosti. Vozidla bez platné elektronické dálnice nemohou vjet na zpoplatněné silnice. Elektronická dálniční známka je spojena s registrační značkou vozidla. Při nákupu elektronické dálniční známky uveďte správnou SPZ a zemi registrace vozidla a vyberte elektronickou dálniční známku pro příslušnou třídu poplatků. Pokud se registrační značka v systému elektronické dálniční známky neshoduje s registrační značkou vozidla jedoucího po dálnici nebo rychlostní silnici, mýtné se nepovažuje za uhrazené. Je odpovědností zákazníka zadat správné registrační číslo a vybrat vhodnou třídu poplatku.

Typy, třídy a ceny elektronických vinět

Stupeň 1 -   motocykly a skútry

První splatná třída zahrnuje jednostopá motorová vozidla (např. Jednostopá motorová vozidla jsou všechna vozidla s rozchodem kolejí do 50 centimetrů. K měření cesty od jednoho vnějšího okraje k druhému můžete použít svinovací metr nebo krejčovské metr.

Stupeň 2A
Třída 2A zahrnuje vozidla s maximální povolenou hmotností do 3 500 kg a výškou nad přední nápravou do 1,3 metru (většina osobních automobilů, minivanů, terénních vozidel, SUV a pick-upů). < br />
Třída 2B
Třída 2B zahrnuje vozidla s maximální povolenou hmotností do 3500 kg a výškou nad přední nápravou větší než 1,3 metru (většina vozidel jsou multifunkční a lehká nákladní vozidla).


Doba platnosti viněty

Roční elektronická dálniční známka Slovensko
Roční elektronická dálniční známka je platná od počátku platnosti zvoleného kupujícím do konce téhož dne v následujícím roce. Například: Pokud si zakoupíte roční elektronickou známku a jako datum její účinnosti zvolíte 15. duben 2022, můžete dálnice a rychlostní silnice s touto elektronickou známkou používat až do 15. dubna 2023 včetně, tedy do půlnoci daného dne. Jedinou výjimkou z roční e-známky je přestupný rok, kdy si zákazník jako počáteční datum vybere 29. únor, který není zahrnut v kalendáři následujícího roku & ndash; v tomto případě roční e-známka vyprší 28. února následujícího roku.

Roční elektronická dálniční známka P & oacute; Slovensko
Roční dálniční známka je platná od počátečního data zvoleného uživatelem do konce téhož dne po šesti měsících nebo do posledního dne daného měsíce, pokud takový den v šestém měsíci neexistuje. Například: Pokud jako datum zahájení trvalé platnosti elektronické viněty zvolíte 15. dubna 2022, můžete s touto elektronickou známkou používat dálnice a rychlostní silnice až do 15. října 2022 včetně, tedy do půlnoci dne. A pokud jako datum začátku platnosti zvolíte 31. květen 2022, platnost roční e-známky vyprší 30. listopadu. Roční e-známka je k dispozici pouze pro první mýtnou třídu, což jsou dvoustopá motorová vozidla (motocykly).

Měsíční elektronická dálniční známka Slovensko
Elektronická měsíční dálniční známka je platná od počátečního data zvoleného uživatelem do konce téhož dne v následujícím měsíci nebo do posledního dne daného měsíce, pokud takový den neexistuje. Například: Pokud jako datum účinnosti elektronické měsíční dálniční známky vyberete 15. duben 2022, můžete s touto elektronickou dálnicí používat dálnice a rychlostní silnice až do 15. května 2022 včetně, tedy do půlnoci tohoto data. A pokud jako datum zahájení platnosti vyberete 31. květen 2022, platnost měsíční elektronické dálniční známky vyprší 30. června. Elektronické měsíční dálniční známky budou k placení mýtného k dispozici od 1. února 2022. Do té doby budete moci za toto období platit zakoupením a správnou instalací běžné dálniční známky ve formě nálepky.

Týdenní elektronická dálniční známka Slovensko
Elektronická týdenní dálniční známka je platná sedm po sobě jdoucích dnů od data začátku její platnosti zvoleného zákazníkem. Vždy se počítá první den platnosti týdenní e-viněty (To znamená, že týdenní e-známka je platná k datu začátku její platnosti a následujících šest dní). Například: pokud si zakoupíte elektronickou týdenní dálniční známku a jako počáteční datum zvolíte pátek 15. dubna 2022, můžete s touto elektronickou půlnoční dálnicí používat ve čtvrtek 21. dubna 2022 dálnice a rychlostní silnice. Týdenní elektronické dálniční známky budou k placení mýtného k dispozici od 1. února , 2022. Do té doby bude možné mýtné na toto období uhradit zakoupením a správným osazením běžné nálepky ve formě nálepky.